Gyökereink

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra és köszönjük polgári társulásunk iránti érdeklődését. Engedje meg, hogy a következő pár sorban bemutassuk Önnek társulásunk múltját – gyökereit.

1984 – 1990
Magyarországi ismerettségeknek köszönhetően a kassai gyülekezet néhány tagjának alkalma van résztvenni a Református Iszákosmentő Misszió bükkszentkereszti gyerektáborainak szervezésében. A táborok főszervezője Balogh Margitka néni - az Iszákosmentő Misszió elnökének - Balogh Zoltánnak a felesége. A bükkszentkereszti táborokban szerzett tapasztalatok nagyon fontos alapokat jelentenek a későbbi gyerekmunka kialakulásában.

1990 – 1991
Az első nyári evangéliumi gyerektáborok. Az 1991-es jabloncai táborozáson 80 gyerek vesz részt.

1992
Megalapul a Felvidéki Református Egyház mellet működő Fiatal Reformátusok Szövetsége (FIRESZ). Célja az ifjúsági és gyermekmunka összefogása, szervezése. A FIRESZ alapító ülése november 14-én zajlott, Losoncon - a református egyház képviselőinek részvételével. A FIRESZ vezetőségének néhány tagja az evangéliumi gyerektáborok ügyéért felel. Az ugyanezen éven szervezett gyerektábornak már 160 (!) résztvevője van.

1995
A kassai (ma csécsi) székhelyű Fiatal Reformátusok Szövetsége keretein belül, FIRESZKE névvel megalapul a gyermekmissziós csoport. Célja a FIRESZ-en belüli gyermekmunka koordinálása, gyerektáborok és gyermekalmak szervezése. Országos szervezetként, A FIRESZKE (a FIRESZ-hez hasonlóan) három területi egységre oszlik - Kelet, Közép és Nyugat-Szlovákiai szervezetekre. Mindegyik szervezeti egység önállóan szervezi táborait - a tábori segédanyagok (pl. tábori munkafüzet) és a tábor témái (a tábor fő bibliai témája és a "missziós történet" (lásd később) azonban általában közösek. A táborok finanszírozása központi.

1997
A FIRESZ és a FIRESZKE nyári táborozásában (összesen 12 evangéliumi gyerek illetve ifjúsági tábor) 270 fiatal és 350 gyerek vesz részt. A táborvezetésben fontos szerepet tölt be Budapest Pestújhelyi gyülekezetének lelkésze, Tóth Kása István.

Ízelítő egy Fireszke gyerektábor napi programjából:

7.00 - 7.30 Zenés ébresztő
7.30 - 8.00 Reggeli torna, tisztálkodás, rendrakás
8.00 - 9.00 Reggeli
9.00 - 10.00 Tóth Kása István bácsi vezetésével evangelizáció kisebbeknek;
ezalatt csoportos beszélgetés idősebb gyerekekkel
10.00 - 10.15 Tízórai
10.15 - 11.00 Tóth Kása István bácsi vezetésével evangelizáció nagyobbaknak;
ezalatt csoportos beszélgetés a kisebbekkel
11.00 - 12.30 Fakultatív foglalkozások (faragás, fonás, szövés, makramé, batikolás, bábkészítés, rajzolás, stb.)
12.30 - 14.00 Ebéd + délutáni pihenő
14.00 - 15.30 Fakultatív foglalkozások folytatása, beszélgetés egy-egy meghívott vendéggel, drogellenes vagy egyéb felvilágosító célzatú előadás nagyobbaknak
15.30 - 16.00 Uzsonna
16.00 - 18.00 Fakultatív foglalkozások folytatása, a színjátszó kör készülődése az esti színházi előadásra ("missziós" ill. "esti történet"), egyéb tevékenységek, sportjátékok
18.00 - 18.45 Vacsora
18.45 - 20.00 Sportjátékok sötétedésig
20.00 - 21.15 Esti evangelizáció (Tóth Kása István bácsi) + Esti történet - Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
21.15 - 22.00 Esti tisztálkodás, Meseolvasás
22.00 Takarodó

 

2004. január 1-ével...
...hosszas fontolgatás után- megalapul a kassai székhelyű "Fénysugár" polgári társulás.

 

További információk a „Küldetésünk” és „Táboraink” fejezetekben találhatók.